Revmatoloji check up

Ən yaxşı müalicənin erkən diaqnostika olduğunu nəzərə alaraq Leyla Medical Center-dən il sonuna qədər check-up :

Vaxtında check-up olun, sağlamlığınızdan əmin olun!

Revmatoloji check upa daxildir:

  • Həkim konsultasiyası
  • Oynağın rentgenoqrafiyası
  • Qanın ümumi analizi
  • CRP
  • RF
  • Anti-CCP
  • Sidik turşusu (UA)
  • Sidiyin ümumi analizi

-Öncədən qeydiyyat mütləqdir!