Mammoloji check-up (35 yaşa qədər qadınlar üçün )

Mammoloji check-up-a daxildir: (35 yaşa qədər qadınlar üçün )

  • Mammoloq müayinəsi
  • Süd vəzi USM (1 tərəf)
  • CA 15-3