Ümumi Check-up

Ümumi Check-up – a daxildir:

 • Terapevt müayinəsi
 • Oftalmoloq müayinəsi
 • Sidiyin ümumi analizi
 • HbsAg (kart test)
 • HİV-AİDS (QİÇS) (kart test)
 • Vitamin D total
 • Qlikohemoqlobin (HbA1c)
 • Alanin aminotransferaza (ALT)
 • Aspartat aminotransferaza (AST)
 • Döş qəfəsinin R-skopiyası
 • EKQ
 • PTZ Panel
 • Xolesterol – HDL
 • Xolesterol – LDL (birbaşa)
 • Tam abdomen USM
 • Triqliseridlər
 • Hemoqram (24 parametr)
 • Kreatinin (serum)
 • Total PSA
 • Total Xolesterol
 • Siflis (kart test)
 • Anti HCV (kart test)