Kişi və qadın sonsuzluğu mərkəzi

Sonsuzluğa 40% kişi amilləri,40 % qadın amilləri, 20% isə qarışıq amillərlə rast gəlinir.

KİŞİ SONSUZLUĞU

Kişi sonsuzluğunun diaqnostikasına aiddir:

 • Anamnez topanması (həyatı və keçirilmiş xəstəliklər)
 • Hər iki partnyorun müayinəsi, qadının çoxalma qabiliyyəti
 • Fiziki (xarici) və instrumental müayinələr
 • Sperma analizi
 • Hormonların səviyyəsinin təyin edilməsi
 • Sidik-cinsiyyət yolları infeksiyalarının aşkar olunması

Genetik pozğunluqlar 5-15% hallarda kişi sonsuzluğuna səbəb olur. Onları yalnız dərin diaqnostika zamanı tapmaq olur. 

Əsas genetik sindromlar:

 • 46 XX kariotipi
 • 47 XYY kariotipi
 • Y-xromosomun delesiyaları.

QADIN SONSUZLUĞU:

Sonsuzluğun ilkin diaqnostikasında onun hansı faktorla əmələ gəldiyi aydınlaşdırılır:

 • Boru-peritoneal
 • Endokrin (anovulyator)
 • Uşaqlıq
 • Servikal (boyun)
 • Sonsuzluğa gətirib çıxaran xəstəlik və vəziyyətlər
 • Bitişmə ilə nəticələnən abort və onunla müşayiət olunan kiçik çanağın iltihabi prosesləri
 • Endometrioz
 • Endokrin xəstəliklər
 • Uşaqlıq və yumurtalıq şişləri
 • Uşaqlığın inkişaf qüsurları
 • Qadın sonsuzluğunun diaqnostikasına aşağıdakı instrumental müayinə metodları aiddir
 • Kiçik çanaq orqanlarının USM-i dopplerometriya ilə (qan axının qiymətləndirilməsi)
 • Qalxanabənzər və süd vəzilərinin USM-i
 • Mammoqrafiya (40 yaşdan aşağı qadınlarda informativliyi USM-dən az olduğu üçün az istifadə olunur)
 • Sonsuzluğu olan bütün qadınlara diaqnostik qaşınma ilə birlikdə histeroskopiya aparılır. Onu tsiklin birinci yarısında aparırlar, çünki bu zaman nazik endometrium qatı uşaqlıq sonsuzluğunun aşağıdakı səbəblərini gizlədə bilmir
  • poliplər
  • Uşaqlıqdaxili bitişmələr (sinexiyalar)
  • İnkişaf qüsurları
  • Uşaqlığın selikaltı mioması
  • Yad cisimlər
  • Xroniki endometrit və s.

Leyla Medical Center-in “Sonsuzluq Mərkəzi” 7/24 xidmətinizdədir. Sizin sağlamlığınız- bizim dəyərimizdir!