Onkoloji Check-up (kişilər üçün)

Onkoloji Check-up-a daxildir: (kişilər üçün)

  • Terapevt müayinəsi
  • Abdomen USM
  • CEA
  • Total PSA
  • CA 19-9