Uro-andrologiya

Urologiya və Andrologiya şöbəmiz yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri ilə 7 gün 24 saat xidmətinizdədirlər.

Müasir urologiyanın aşağıda göstərilən sahələri üzrə geniş şəkildə əməliyyatlar aparılır:

  • Flexible intrarenal-Daşların lazerlə litotripsiyası
  • Endoskopik internal uretrotomiya (EİU) – sidik kanalı darlıqlarının endoskopik cərrahiyyəsi
  • Perkutan Nefrolitotripsiya (PNL) – böyrək daşlarının endoskopik cərrahiyyəsi
  • Sistolitotripsiya – sidik kisəsi daşlarının endoskopik cərrahiyyəsi
  • Sidik kisəsi törəmələrində transuretral rezeksiya (TUR) və.s

ANDROLOJİ CƏRRAHİYYƏ

  • Kişi sonsuzluğunun ən müasir metodlarla cərrahi və konservativ müalicəsi
  • Mikroskopik varikoselektomiya

ÜMUMİ UROLOGİYA ( açıq əməliyyatlar )

  • Açıq ureterolitotomiya – böyük sidik axarı daşlarında acıq əməliyyat
  • Sidik tənasül orqanlarının törəmələrində açıq radikal əməliyyatlar
  • Uretroplastika – sidik kanalı darlıqlarında plastik əməliyyat və s.

https://www.instagram.com/tv/CZtthJtAfTw/?utm_source=ig_web_copy_link