Endokrinologiya və dietologiya

Leyla Medical Center-in Endokrinologiya və Dietalogiya şöbəsi endokrin xəstəliklərinin və onların ağırlaşmalarının ən müasir üsullarla müayinə, diaqnostika və müalicəsini həyata keçirir.

Şöbəmizdə icra olunan müalicə və müayinə ə istiqamətləri:

-Hipofiz vəzi xəstəlikləri:

 • Hipofiz vəzi çatmazlığı (PANHİPOPİTUİTARİZM)
 • PROLAKTİNOMA Prolaktin (süd hormonu) hormon yüksəkliyi
 • KUŞİNG XƏSTƏLİYİ Kortizol hormon yüksəkliyi
 • AKROMEQALİYA (böyümə hormonu yüksəkliyi)
 • DİYABETES İNSİPİDUS (Şəkərsiz diabet)

- Tiroid vəzi (zob) xəstəlikləri:

 • Guatr (tiroid vəzinin böyüməsi)
 • Hipertireoz
 • Hipotireoz
 • Nodülyar Guatr
 • Tiroid vəzinin iltihabi xəstəlikləri (TİROİDİTLER)
 • Hashimoto xəstəliyi
 • Hamilələrdə tiroid vəzi xəstəlikləri

- Paratiroid vəzi xəstəlikləri

 • Paratiroid hormon yüksəkliyi (HİPERPARATİROİDİ)
 • Paratiroid hormon əksikliyi (HİPOPARATİROİDİ)

- Mədəaltı vəzi xəstəlikləri:

 • Tip 1 və tip 2 Şəkərli Diabet
 • HİPOQLİSEMİYALAR (şəkər düşmələri) 
 • Atıq çəki və obezite
 • İnsulin rezistentliyi (METOBOLİK SİNDROM)
 • Hamiləlik diabeti ( GESTOSİONAL DİABET)

- Sümük əriməsi (OSTEOPOROZ)
- Vitamim D çatışmazlığı
- Dislipidemiya. Qan yağlarının (Trigliserid, LDL, HDL, xolesterin) yüksəkliyi

- Böyrəküstü vəzi xəstəlikləri

 • Kortizol hormon yüksəkliyi (CUSHİNG SİNDROMU)
 • Klassik və Nonklassik KAH
 • Kortizol hormon əksikliyi (ADDİSSON )
 • Aldosterone hormon yüksəkliyi (HİPERALDOSTERONİZM /CONN SİNDROMU)
 • Adrenalin hormon yüksəkliyi (FEOKROMOSİTOMA)
 • Qadın cinsi vəzilərin xəstəlikləri
 • Polikistik over sindromu (aybaşı pozulması, kilo alma və tüklənmə)
 • Tüklənmə (HİRSUTİZM)
 • Cinsi hormon azlığı (HİPOGONADİZM)

- Kişi cinsi vəzilərin xəstəlikləri:

 • Testesteron hormon əksikliyi ( HİPOGONADİZM)
 • Kişilərdə məmə böyüməsi (GİNEKOMASTİYA)
 • Ereksiya problemləri və impotensiya (hormonal səbəbli)