Uşaqlarda Graves xəstəliyi

Graves xəstəliyi uşaqlarda və yeniyetmələrdə hipertiroidi xəstəliyinin ən çox yayılmış səbəbidir. Yetkinlik dövründə və qızlarda tez-tez rast gəlinir. Graves xəstəliyində tiroid stimullaşdırıcı hormon (TSH) reseptorlarına qarşı inkişaf edən antitellər, reseptorları bağlayır, hormon meydana gəlməsinin artmasına və tiroid vəzidə böyüməyə səbəb olur. Xəstəliyin diaqnozu tez-tez klinik olaraq qoyulur. Guatr, ürək atışının artması, akademik nailiyyətlərin azalması və diqqət pozğunluğu Graves xəstəliyi olan uşaqlarda və yeniyetmələrdə vacib klinik əlamətlərdəndir. Daha həssas tiroid stimullaşdırıcı hormon reseptor antitel analizlərinin inkişafı ilə diaqnoz daha etibarlı şəkildə təsdiqlənir. Bugünkü müalicə seçimlərinə antitiroid dərman müalicəsi (AIT), cərrahi və radioaktiv yod (RAI) terapiyası daxildir. Antitroid dərman müalicəsi (metimazol və ya karbimazol) Graves xəstəliyinin ilkin müalicəsi kimi tövsiyə olunur və olduqca yaxşı nəticələr verir. Xüsusilə yeniyetmələrdə radioaktiv yod ilə daimi müalicəyə üstünlük verilir. Uşaqlıqdakı Graves xəstəliyi üçün müalicə yanaşmasının seçimi olduqca çətindir və əsasən fərdi qərarlardan asılıdır.